برگزاری اولین پیش رویداد نخستین جشنواره سراسری شعر سرو
1400/11/11

سرویس خبر: اولین پیش رویداد نخستین جشنواره سراسری شعر سرو با عنوان نشست تخصصی سرو در فرهنگ ایران با سخنرانی سه نفر از استادان و کارشناسان ادبی و هنری بصورت برخط یکشنبه دهم بهمن ماه و با استقبال کاربران از نقاط مختلف کشور برگزار شد .
دکتر علیرضا منظری توکلی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در ابتدای این پیش رویداد،  تبیین اهداف و مفاهیم سرو را در فرهنگ و ادبیات ایران بسیار مهم ارزیابی کرد و از استادان و برگزار کنندگان این نوع نشست های تخصصی و علمی تشکر کرد .
گفتنی است موضوع جایگاه سرو در ادبیات فارسی توسط دکتر داریوش کاظمی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه و پژوهشگر ادبی، موضوع از اسطوره تا روایت:جایگاه بته جقه در نظام هاى گفتمانى اجتماعى - فرهنگی توسط دکتر فاطمه سید ابراهیمی ،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، پژوهشگر و موضوع نماد و نشان سرو در فرهنگ ایران توسط دکتر پیروز ارجمند آهنگساز و  مدرس دانشگاه ارائه شد .
این پیش رویداد به همت کمیته علمی نخستین جشنواره سراسری شعر سرو با همکاری مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی برنامه ریزی و اجرا شد و پیش رویدادهای مشابه دیگری نیز تا قبل از برگزاری اختتامیه اجرا خواهد شد .