امضای پوستر نخستین جشنواره سراسری شعر
1400/11/11

 

دکتر رضایی در این نشست بر اهمیت و جایگاه فعالیت‌های ادبی وهنری تاکید کرد و خواستار انسجام بخشی به فعالیت‌های دانشگاه و آمورش و پرورش شد .