شروع به کار دبیرخانه بخش دانش آموزی نخستین جشنواره سراسری شعر سرو
1400/11/11

دکتر مجید خزاعی در ابن آیین افتتاح اظهار داشت : از آنجا که محتوای این جشنواره ، سیره و شخصیت معنوی حضرت امام حسین علیه السلام و مکتب سردار دلها و شعر پایداری است ، مجموعه مدارس سمای استان کرمان با تمام توان مقدمات مشارکت معلمان و دانش آموزان و خانواده هایشان را جهت ارسال آثار از طریق وب سایت این جشنواره فراهم می کند.
سپس حسین شهابی دبیر تخصصی جشنواره سراسری شعر سرو گفت : با حمایت های معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی و همراهی معاونت فرهنگی این سازمان و جناب آقای مهندس صفا رابط کشوری جشنواره  و مساعدت ویژه رئیس  دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان و همکاری رابطین و مربیان پرورشی و مدیران مدارس سما، خوشبختانه مقدمات اطلاع رسانی در مدارس سمای کشور انجام شده است .
وی ادامه داد: از دبیرخانه دانش آموزی جشنواره انتظار داریم تا علاوه بر تدوین بانک اطلاعات دانش آموزان و معلمان سمای کشور ، در اجرای پیش رویدادها و اختتامیه ی جشنواره سراسری شعر سرو کمک کنند .
گفتنی است در این نشست ندا سلاجقه مدیر دبستان و پیش دبستانی دخترانه سمای شهر کرمان ضمن قدردانی از همکاری تمام همکاران سما  آمادگی خود را برای فعال نمودن این دبیرخانه اعلام کرد .