بازتاب برگزاري نخستين جشنواره سراسري شعر سرو در وب سايت مؤسسه فرهنگي و هنري امامت و مهدويت
1400/11/11

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان از برگزاری نخستین جشنواره سراسری شعر سرو با موضوع شهید سلیمانی در کرمان خبر داد و گفت: شاعران آثار خود را تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ به نشانی جشنواره ارسال کنند. 

مشاهده اصل خبر