انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان و مشارکت اموزش و پرورش در جشنواره سراسری شعر سرو
1400/11/05

تفاهم نامه همکاری مشترک بین اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در راستای همکاری های گسترده تر، منعقد شد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، تفاهم نامه همکاری مشترک بین اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در راستای همفکری در مسیر آموزش، ترویج فرهنگ، هنر و ادب و افزایش فعالیت های پژوهشی و همچنین ایجاد اتاق فکر نخبگان دانشگاه و فرهنگیان در چارچوب اهداف متعالی دانشگاه ازاد اسلامی و اهداف ارزشمند نهاد آموزش و پرورش با توجه به ظرفیت های بومی و محلی در استان کرمان منعقد شد.
استفاده از توانایی های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی به منظور استمرار ارتباط سازمان یافته بین دو طرف و ایجاد و گسترش همکاری های علمی و پژوهشی و فرهنگی و هنری و ادبی بین دو نهاد و همکاری در انجام برنامه ها، جشنواره ها و همایش های فرهنگی، هنری و ادبی در محورهای همکاری در فراهم کردن مخاطبان، امکانات، فضا و محتوای لازم برای برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، جشنواره ها، همایش و کارگاه ها، انجام مشاوره و قبول مسئولیت های اجرایی در پروژه ها و موضوعات نو و خلاقانه ی استادان و معلمان، دانشجویی و دانش آموزی،  همکاری در ارائه و استفاده از توانایی های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای دانشگاه ازاد اسلامی به پژوهشگران، معلمان و شاغلان اداره کل و آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان در زمینه های فرهنگی و هنری و ادبی بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه و استفاده از تخصص و ظرفیت های علمی – اجرایی استادان، دانشجویان و کارکنان واحدهای دانشگاهی استان کرمان جهت ارائه خدمات آموزشی و مشاوره و کارآفرینی در حوزه های گوناگون به مخاطبان آن اداره کل بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه به عنوان اهداف این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است.
انجام پژوهش در زمینه های فرهنگی و هنری اداره کل، حمایت و اجرای طرح های تحقیقاتی و مشاوره ای بر اساس قوانین و ضوابط دانشگاه، تشکیل کمیته ها و کارگروه های فرهنگی، هنری، ادبی، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز در زمینه های فرهنگی و پرورشی بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه، نیازسنجی آموزشی اداره کل و اعضای آن در زمینه های موضوع تفاهم و...از تعهدات دانشگاه آزاد اسلامی در این تفاهم نامه است.
معرفی دانشگاه به تمامی مربیان و معلمان و دانش آموزان و کادر اداری اداره کل، همکاری در برگزاری مشترک جشنواره سراسری شعر "سرو" و سایر جشنواره ها و همایش های فرهنگی و هنری و ادبی، ایجاد ارتباط و تعامل با استادان، دانشجویان و کارکنان واحدهای دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان، حمایت از طرح های تحقیقاتی دانشگاه، اطلاع رسانی و معرفی خدمات دانشگاه به مخاطبان از طریق پورتال و اطلاع رسانی محیطی و مجازی و... هم از تعهدات اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در این تفاهم نامه  است
گفتنی است در این نشست دکتر محمود اقاجانی رئیس دبیرخانه هیات امنای استان کرمان و حسین شهابی دبیر تخصصی جشنواره سراسری شعر سرو توضیحاتی درباره نحوه برگزاری و مشارکت اموزش و پرورش ارائه دادند .