دانشجویان و دانش آموزان را در برنامه های اجرایی جشنواره مشارکت دهید
1400/10/27

به گزارش روابط عمومی جشنواره سراسری شعر سرو: دکتر علیرضا منظری توکلی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان صبح روز سه شنبه بیست وهفتم دیماه در جمع اعضای کمیته هنری نخستین جشنواره سراسری شعر سرو گفت: دانشجویان و دانش آموزان را در برنامه های اجرایی جشنواره مشارکت دهید. گفتنی است در این نشست دکتر کوروش افضلی رئیس کمیته هنری جشنواره شعر سرو بر نقش استادان و دانشجویان رشته های هنری تاکید کرد و اظهار داشت: استادان و دانشجویان این دانشکده آمادگی دارند در اجرای برنامه های جشنواره نقش خود را ایفا کنند .